GeoTop - Ekonomika 

HDP absolutně v paritě kupní síly (PPP) - World Fact Book 2007
GNI absolutně - kurz - WB 2006
HDP na obyvatele - PPP - WFB 2007
HDP na obyvatele - Světová banka - World Bank 2006
GDI na obyvatele - Wikipedia 2006
GNI na obyvatele - Data360 - graf
Největší firmy světa 2006 - Forbes 2000
Největší firmy světa 2006 - Fotune 500
Největší světoví exportéři - GeoHive 2004
Největší světoví importéři - GeoHive 2004
Nezaměstnanost - CIA WFB 2003-5
Inflace -CIA WFB - 2005-7
Veřejný dluh v % HDP - CIA WFB 2005-7
Saldo rozpočtu - CIA WFB - 2006
Zahraniční zadlužení - CIA WFB - 2007
Největší producenti - GeoHive
Ropa
Zemní plyn
Uhlí
Další producenti
Statistiky těžby a spotřeby uhlí - World Coal Institute
Největší výrobci oceli - Wikipedia
Produkce ropy - WorldOil
Výrobci elektřiny - státy - IndexMundi
Výrobci elektřiny - CIA WFB 2004-5
Vývozci elektřiny - státy - IndexMundi
Výrobci aut - státy - AutoIndustry
Výroba aut - firmy - Wikipedia
Výrobci automobilů -státy - OICA


   
WebZdarma.cz